cemetery.directory

Floral Memorial Park in Selma, Fresno County, California, United States of America

PEREZ, EUTIMO through REESE, ARTHUR ISAAC

PEREZ, EUTIMO
... to PEREZ, LUCIANA RODRIGUEZ

PEREZ, LUPE
... to PEREZ-ARTEAGA, ADELMO

PEREZ DE CALDERA, JOSEFINA
... to PETERSEN, CARL K.

PETERSEN, CHRIS
... to PETERSEN, STANLEY PAUL

PETERSEN, WILLIAM MONK
... to PETERSON, MARTIN JULIUS

PETERSON, MILDRED JEAN
... to PHARISS, GEORGIA HELEN

PHARISS, JESSIE IRENE
... to PHILLIPS, SCOTT MORGAN

PHILLIPS, WILDA LORAINNE
... to PIERRO, EDWARD WADE

PIERRO, NERETHA JONES
... to PINHEIRO, LOUIS EDWARD

PINHEIRO, MARGARET
... to PLINE, WARREN CLARK

PLUM, HANS P.N.
... to PORTER, VELMA LUCELLE

PORTERFIELD, BARBARA ANN
... to PRATHER, MAURICE C.

PRATHER, NEIL GEORGE
... to PRICE, SARAH OPHELIA

PRIDGEN, BASIL
... to PULIDO, TONY

PUMAREJO, JOSEFINA FLORES
... to QUINTANA, DELORES PEREZ

QUINTANA, GABRIEL ESTRADA
... to RAMIREZ, ADELA

RAMIREZ, ADRIAN
... to RAMIREZ, JOSEPHINE TAMAYO

RAMIREZ, JULIA TELLES
... to RAMIREZ, SANTOS

RAMIREZ, SOCORRO BARRON
... to RAMOS, NOE TORRES

RAMOS, OLIVIA BEJARANO
... to RASMUSSEN, EMIL DEWEY

RASMUSSEN, ESTHER HELENA
... to RAVEN, PHILLIP HENRY

RAWLINGS, PAULINE
... to REESE, ARTHUR ISAAC